Het kind dat witloof at


en ik naderde mijn bord, wel heel erg langzaam
was dat een stuk witloof en riep het mijn naam ?
daar, sappig en dorstig sprak het nogmaals tot mij
jouw lieve mond, hou hem niet tegen, ik ben nog vrij !

OK, zei ik zacht en vloog er mijn vork over heen
ooh ja, doe maar en prik maar en wel nu meteen !
ja ! zei ik gretig ! Tsjak ! Je geeft me zo'n zin !
je wilt me, ja, doe het, dat ja, steek me er in !

en sprankelend walste het tussen mijn tanden
en met een sap dat spatte tot over de randen
tot op mijn tong, aaah ! verstijvend !! dat is bedrog !!
bitterheid ! blijvend ja blijvend! ik voelde haar nog !

Tot ik plots, snelde naar een klots mayonaise
die heel mijn mond, op haar heerlijke wijze
vulde in een vloed, vol met smeuïge smaak
jaaah, heroverde glorie ! van kaak tot kaak !

 

maar vrolijk smakkend, hoorde ik, opnieuw dat lawaai
mijn ouders, elkaar beschreeuwend met een gezaai
vol woorden die zich boorden tot diep in hun zijn
al galmend, weerklinkend, in hun hoofden als pijn

bevrijd,trok ik me weg van die smaak van verraad
weg van de bitterheid op hun verschrompeld gelaat
tot daar in mijn blik, een bus mayonaise verscheen
nee ? ja ! ik greep ze, en spoot het over hen heen !

 

ze gilde, hij brulde, gij! rap, naar boven !
ik trilde,liep en was zo, de trap opgestoven !
tot die laatste trede, die klampte ik vast
daar zat ik, gebogen en met wanhoop belast

toe maar, drijf maar, zei ik, kom dan toch vrede
ik wacht hier en blijf daar, op jou, op die trede
daar zat hij, wachtend, tot die kilte verdween
tot zoete klanken klonken, door de stilte heen

 

tot wacht, nee stop, ik heb het gehoord !
die heroverde glorie van woord tot woord !
van blik tot blik en stralend er door en over heen
tot mij, slik, tot heel dat huis uit glas en steen

dampte en dompelde in verzoenend geluid
pas dan liet hij los en strekte zich uit
en al drijvend en blijvend in die smeulende gloed
lag hij daar en lachte maar toch bitterzoet

bedacht hij, een stuk witloof, ik weet niet of het moet
maar met wat mayonaise, is het echt best wel goed !


Copyright © Dries De Clercq All rights reserved.